Wyłączny przedstawiciel GFE w Polsce oferuje mrożone nasienie wybitnych ogierów sportowych.

BISQUET BALOU

  • Rheinisches Warmblut
  • Gniady
  • 172 cm
  • 2005
350 € + 1000 €    (+ 23 % VAT)


BALOU DU ROUETBALOUBET DU ROUETGALOUBET A
MESANGE DU ROUET
GEORGIACONTINUE
GEORGETTE II
PHILIPPAPOLYDORPILATUS
FATA MORGANA
COSINACOSINUS B
PUPPE
© 2016 GFE Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonano przez: geekon.eu